Vaše čisté prostory (cleanroom)

Naši zákazníci pochází z různých oborů činnosti, jako jsou například:

  • Farmaceutický průmysl, biotechnologie, Medical Device a kosmetika
  • Mikroelektronický průmysl (polovodiče, kosmický výzkum, nanotechnologie...)
  • Průmysl špičkových technologií: Fotovoltaika, výzkumné a rozvojové laboratoře...
  • Zdravotnictví: Ústřední lékárny, krevní banky, specializovaná zdravotnická centra
  • Zemědělsko-potravinářský průmysl (specializovaná potravinářská výroba)

Více jak 1200 zákazníků v Evropě pracujících v cleanroomu nám dává důvěru, ve všech třídách ISO4 až ISO8 či kategoriích A až D.

Jsme partnerem největších evropských firem a pracujeme rovněž i s malými organizacemi.

Ať již je Vaší prioritou prevence částicové kontaminace, minimalizace biologických rizik nebo antistatická ochrana,  máme pro Vás řešení v podobě profesionálního zpracování speciálních pracovních oděvů a nabídky vhodných jednorázových pomůcek.

Otázka kvality je v našem centru prvořadá, věnujeme jí pozornost při zpracování každého kusu oděvu,  vedení průvodních dokumentů i sledování trendů KPI. Interní audity, externí certifikační audity a především audity našich zákazníků jsou pro nás nejen samozřejmostí (cca 15 zákaznických auditů ročně) ale i vítaným zdrojem benchmarkingu a možností představit zákazníkovi proces, ve kterém jsou jeho oděvy zpracovávány. 


Certifikace ISO 9001

Jsme držitelem certifikace ISO 9001 společností AFAQ podle pole působnosti: "pronájem oděvů do čistých prostor, údržba dekontaminací částic v zónách s kontrolovaným prostředím a sterilizace, sběr a rozvoz, obchodní rozvoj a sledování".

Při tvorbě interních postupů vycházíme jak z normy IEST-RP-CC 003.4 „GARMENT SYSTEM CONSIDERATIONS FOR CLEANROOMS AND OTHER CONTROLLED ENVIRONMENTS“ tak i z relevantních kapitol GMP.